Bio

Ana Paula Sánchez-Cardona, Ph.D. in Humanities

Guadalajara/México/1975


/ PROFIL & PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

Profile Academia.edu

/  Profile ORCID

 / Profile Arte Informado

/ Digital Humanities Network RedHD.

/ Red RTAPMM (Red Transdisciplinar en Arte, Performatividad, Memoria y Media)

/ Hispanic Association of Humanities AHH

Profile Registered in the researchers database of Centre de Recherche de Littérature du Voyage Profil in CRLV.


Español / English / Català / Français/

PERFIL / Nacida en Guadalajara (México), radica en Barcelona (España). Doctora en Humanidades, licenciada en Letras Hispánicas con estudios en gestión cultural. Analista de contenidos en redes sociales y profesora adscrita a la licenciatura en Gestión Cultural del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Vincula el arte, la literatura, los estudios culturales y los medios de representación en sus proyectos de creación, investigación y docencia. Como gestora cultural ha hecho proyectos relacionados con arte y cultura de paz, además de comisariado independiente. Forma parte de la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, de la Red de Humanidades Digitales (RedHD), y la Red Transdisciplinar en Arte, Performatividad, Memoria y Media (RTAPMM).


PROFILE/ Born in Guadalajara (Mexico), works in Barcelona (Spain). Ph.D. in Humanities with a degree in Hispanic Literature with studies in cultural management. She is a content analyst in social networks and a part time professor in the degree in Cultural Management of the Virtual University System of the University of Guadalajara. She connects art, literature, cultural studies in her creation, research, and teaching projects. As a cultural manager, she has done projects related to art and culture of peace, as well as an independent art curator. She is part of the Association for Peace and Human Rights Taula per Mèxic, the Network of Digital Humanities (RedHD), and the Transdisciplinary Network in Art, Performativity, Memory, and Media (RTAPMM).


PERFIL/ Neix a Guadalajara (Mèxic), viu a Barcelona (Espanya). Doctora en Humanitats, llicenciada en Lletres Hispàniques amb estudis en gestió cultural. Analista de continguts en xarxes socials i professora adscrita a la llicenciatura en Gestió Cultural de el Sistema d’Universitat Virtual de la Universitat de Guadalajara. Vincula l’art, la literatura, els estudis culturals i els mitjans de representació en els seus projectes de creació, investigació i docència. Com a gestora cultural ha fet projectes relacionats amb art i cultura de pau, a més de comissariat independent. Forma part de l’Associació per la Pau i els Drets Humans Taula per Mèxic, de la Xarxa d’Humanitats Digitals (RedHD), i la Xarxa Transdisciplinar en Art, Performativitat, Memòria i Mitja (RTAPMM).


PROFIL/ Naît à Guadalajara (Mexique), réside à Barcelone (Espagne). Elle obtient le titre de docteur en Humanités par l’Université Pompeu Fabra (Barcelone), Diplôme en Lettres Hispaniques par l’Université de Guadalajara (Mexique) avec une formation en Gestion de Projets Culturels par l’Université de Guadalajara (Mexique). Elle est analyste de contenus dans les réseaux sociaux et professeure à temps partiel du diplôme en Gestion Culturelle du système universitaire virtuel de l’Université de Guadalajara. Elle relie l’art, la littérature, les études culturelles dans ses projets de création, de recherche et d’enseignement. En tant que manager culturelle, elle a réalisé des projets liés à l’art et à la culture de la paix, ainsi qu’en tant que commissaire d’art indépendante. Elle fait partie de l’Association pour la Paix et les Droits de Humanies Taula per Mèxic, le Réseau des Humanités Numériques (RedHD) et le Réseau Transdisciplinaire en Art, Performativité, Mémoire et Médias (RTAPMM).